Aktualijos

"HORIZON 2020" programa

 

Tai finansinis instrumentas, skirtas inovacijų iniciatyvų įgyvendinimui iki 2020 m. "Horizon 2020" programa labiau orientuota į tarpdisplininių projektų finansavimą, kad būtų sprendžiami globalūs iššūkiai. Daugiausia lėšų planuojama skirti trims pagrindiniams prioritetams:

1. Pažangiam mokslui. Šiai sričiai numatyta skirti iki 3 mlrd EUR. Iš jų 1,7 mlrd EUR sudarys Europos mokslinių tyrimų stipendijos geriausiems mokslininkams ir 800 mln EUR jaunųjų mokslininkų stipendijoms pagal "Marie Sklodovska-Curie" programą.

2. Pramonės pirmavimui. Šiuo atveju numatma skirti 1,8 mlrd EUR tokių sričių, kaip IRT, nanotechnologijos, pažangi gamyba, robotika, biotechnologijos ir kosmoso pramonė rėmimui.

3. Visuomenės uždaviniams. Iki 2,8 mlrd EUR numatoma skirti novatoriškiems projektams, kuriais būtų sprendžiami 7 programoje "Horizon 2020" iškelti visuomenės uždaviniai, susiję su sveikatos apsauga, žemės ūkiu, jūrų ekonomika ir bioekonomika, energetika, transportu, klimato politika, aplinka, efektyviu išteklių naudojimu, žaliavomis, visuomenės sąmoningumu bei saugumu.