VIETINĖS UŽIMTUMO INICIATYVOS

VšĮ „Baltic cooperation initiative“ smulkaus ir vidutinio verslo atstovams padeda parengti Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškas. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai yra skirti:

 skatinti užimtumą tose Lietuvos teritorijose, kuriose nedarbo lygis du kartus viršiję šalies vidurkį;
 kurti prioritetinėms tikslinėms grupėms priskiriamų asmenų darbo vietas;
 kurti kuo didesnį darbo vietų skaičių;
 užtikrinti į darbo rinką integruotų asmenų didesnį nei minimalus darbo užmokestį;
 steigti darbo vietas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių gamyba ir/ar energiją taupančių medžiagų gamyba.

Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškas 2024 m. galės teikti šiose savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys“: Ignalinos rajono, Kalvarijos, Jonavos rajono, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono, Zarasų rajono, Jurbarko rajono, Akmenės rajono, Raseinių rajono, Biržų rajono, Kelmės rajono ir Anykščių rajono.

Paramos intensyvumas: Valstybės skiriama parama sudaro 65 proc., pareiškėjo nuosavos lėšos – 35 proc.