ES projektai

KONSULTACIJOS ES PROJEKTŲ RENGIMO KLAUSIMAIS

Norite pasinaudoti ES paramą, tačiau trūksta laiko. Mes galime išspręsti šia problemas parengdami:

  • Paraiškos bendrąją A dalį
  • Paraiškos specialiąją B dalį
  • Projekto išlaidų pagrindimą
  • Kitus papildomus dokumentus, numatomus pagal kiekvieną veiksmų programą reglamentuojančius teisės aktus

Konsultacijos ES paramą gavusių projektų administravimo klausimais.

Projektų administravimas tai ilgas ir daug laiko užimantis procesas. Mūsų sukaupta patirtis leis Jums kokybiškai ir ekonomiškai vykdyti projektą visu jo įgyvendinimo laikotarpiu. Administruodami projektus, mes rūpinamės:

  • Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimu
  • Viešųjų pirkimų organizavimu
  • Ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimu
  • Projekto finansų valdymu
  • Projekto viešinimo darbų organizavimu
  • Projektų veiklos auditu