Parama verslo kūrimui

Pastaruoju metu subsidija darbo vietai steigti skiriama ne tik neįgaliesiems, bet ir darbingiems asmenims iki pensiinio amžiaus.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokie asmenis iki tol nebūtų nebūtų turėję nuosavo juridinio asmens. Tačiau prieš pateikiant dokumentus, asmenys turi įsteigti labai mažą įmonę. 

Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtinto minimalios mėnesinės algos dydžių paraiškos pateikimo dieną., t.y. >22000 EUR.

VšĮ "Baltic cooperation initiative" specialistai konsultuoja asmenis nuosavo mikroverslo kūrimo klausimais. Taip pat padedame struktūrizuoti pasirinktas verslo idėjas bei išsiaiškinti ar jos turi ekonominio pagrįstumo. Priešingu atveju, pateikus dokumetus, dažnai gaunamas nuviliantis rezultatas, kad paraiška yra neatitinkanti reikalvimų ir dėl to atmestina. 

Subsidija darbo vietoms steigti (išskyrus individualią veiklą su verslo liudijimu arba be jo) skiriam šioms išlaidoms finansuoti:

  • darbo priemonėms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti ir montuoti;
  • mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvlifikacijos ir kompetencijos;
  • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti darbo vietai steigti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio.

Mes padedame įsteigti labai mažą įmonę, paruoši paraišką, pareigybės, techniologinio proceso aprašymus bei kitą su tuo susijusią pirkimų dokumentaciją. Taip pat padedame administruoti darbo vietos steigimo darbus, kad procesas vyktų sklandžiai ir būtų taupomas pasirengimo vykdyti veiklai laikas.