Apie mus

Jau artėja į pabaigą Lietuvoje įgyvendinamas 2014-2020 m. bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Netrukus prasidėsis 2014-2020 m. Europos Sąjungos (ES) paramos įsisavinimo etapas. VšĮ "Baltic cooperation initiative" padeda įvairioms įmonėms ir organizacijoms įsisavinti ES teikiamą paramą. Kasdien kurioje nors šalies savivaldybėje pradedami arba jau baigiami įgyvendinti projektai, prisidedantys prie verslo skatinimo, infrastruktūros atnaujinimo, švietimo ir sveikatos apsaugos kokybės gerinimo, bei socialinių problemų sprendimo. Jų gyventojai vienokiu ar kitokiu būdu gauna naudą. Kita vertus, daug gerų idėjų lieka neįgyvendinta dėl potencialių pareiškėjų neryžtingumo, pasitikėjimo trūkumo savimi, baimės, kad gali pritrūkti nuosavų lėšų. Mūsų bendradarbiavimas apima nuo projektų rengimo iki jų įgyvendinimo, administravimo ir rezultatų viešinimo. Taip pat galime pasiūlyti įvairius kompleksinius verslo vystymo sprendimus. Be šios veiklos aktyviai dalyvaujame Lietuvos Respublikos socialinės politikos įgyvendinimo veikloje. Mes esame sukaupę didelę patirtį konsultuodamineįgaliuosius ir jaunimą iki 29 m. nuosavo verslo kūrimo ir įdarbinimo subsidijuojant klausimais.