Savarankiško užimtumo rėmimas

Nedirbk už mane - dirbkime drauge,

negyvenk už mane - gyvenkime drauge,

nebūk už mane - būkime drauge...

 

Įgyvendinant Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatas tarp šalies neįgaliųjų populiarėja nuosavo verslo kūrimas, gaunant valstybės   paramą. Tačiau pačiam profesionaliai paruošti verslo planą labai sunku, o dažniausiai ir neįmanoma. Šalyje tokių specializuotų verslo planų ruošimu užsiima tik didžiausią patirtį šioje sityje turinti VšĮ "Baltic cooperation initiative". Ši įstaiga ne tik ruošia verslo planus, bet ir padeda neįgaliąjam įsisavinti ir administruoti gautą valstybės paramą. VšĮ „Baltic cooperation initiative“ taip pat kuria verslo idėjas ir jas maksimaliai  pritaiko prie neįgaliojo galimybių ar specifinių poreikių. Taip pat VšĮ "Baltic cooperation initiative inicijuoja mikroįmonių kūrimąsi probleminėse lietuvos teritorijose.

Įstaigos specialistai konsultuoja neįgalius asmenis, norinčius pradėti nuosavą verslą. Tam neįgalus asmuo gali gauti negrąžintiną iki 40 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA) arba 18200 EUR subsidiją būsimos veiklos darbo vietai įsisteigti. Parama skiriama:

  • Įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimui, pristatymui, montavimui ir pritaikymui prie negalios;
  • Mokymo išlaidoms (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja mokymo) darbo vietoje;
  • Patalpų remontui, pritaikymui.

Mes padedame paruošti paraišką,s, pareigybės , technologinio proceso aprašymus bei visą su tuo susijusią dokumentaciją. Esant reikalui konsultuojame  idėjų generavimo bei struktūrizavimo klausimais.